Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden ondertekenen Zorg- en Welzijnspact

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden ondertekenen Zorg- en Welzijnspact

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden ondertekenen in april 2018 in het Turfschip in Etten-Leur het Zorg- en Welzijnspact van West-Brabant. Het pact geeft antwoord op de vraag hoe de partijen er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat ze beschikken over voldoende bekwame en gemotiveerde mensen die ondersteuning en zorg verlenen aan de West‐Brabanders die dat nodig hebben. Het Zorg- en Welzijnspact is onderdeel van het RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) in de regio West-Brabant.

Gedeelde visie
In het Zorg- en Welzijnspact onderschrijven de partijen hun gedeelde visie op zorg en ondersteuning. Er zijn acht aandachtsgebieden om tot een goede match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te komen. Daarbij staan altijd de behoeften en mogelijkheden van de inwoner, cliënt of patiënt centraal. De partijen benoemen ambities en lopende acties en identificeren mogelijke kansen. Ze spreken af elkaar periodiek te informeren over ervaringen en resultaten, samen ontwikkelingen te benoemen en koers uit te zetten. Doekle Terpstra, landelijk pleitbezorger van de totstandkoming van regionale zorgpacts, bezegelt de West‐Brabantse krachtenbundeling in april.

Bijeenkomst april 
Voorzitter van het Zorgplatform West‐Brabant Miriam Haagh en Marianne de Bie, voorzitter van het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid, nodigen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere betrokkenen in de regio West-Brabant van harte uit om de bijeenkomst in april bij te wonen. De exacte datum volgt op korte termijn.

Wilt u deze namiddag bijwonen? Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Sanne Schoolmeesters.

28-02-2018|Categorieën: Acties|Tags: |

About the Author:

Leave A Comment