ZIC/ZIN: werkomgeving voor studenten in Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant

ZIC/ZIN: werkomgeving voor studenten in Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant

In een samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) zijn een Zorginnovatiecentrum (ZIC) en een Zorginnovatienetwerk (ZIN) opgericht. In een ZIC en ZIN werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers samen om de best mogelijke zorg te realiseren.

Centrum en netwerk zorgen dat theorie en praktijk samenkomen om zodoende de zorg te verbeteren en innoveren. Een ZIC is voornamelijk gericht op één afdeling of werkplek. Een ZIN betrekt meerdere werplekken of teams. Uniek is de samenwerking tussen de verschillende groepen op de werkplek zelf. In Midden- en Zuidoost Brabant werken inmiddels twaalf zorginstellingen samen in de vorm van een ZIC of ZIN.

De ZIC en ZIN hebben niet alleen effect op het verbeteren van de kwaliteit van zorg op zich, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van stageplaats en het leerklimaat. De samenwerking leidt tot verhoging van het opleidingsrendement van studenten

Nieuwsbericht Fontys…

About the Author:

Leave A Comment