West-Brabant

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden ondertekenen Zorg- en Welzijnspact

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden ondertekenen in april 2018 in het Turfschip in Etten-Leur het Zorg- en Welzijnspact van West-Brabant. Het pact geeft antwoord op de vraag hoe de partijen er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat ze beschikken over voldoende bekwame en gemotiveerde mensen die ondersteuning en zorg verlenen aan de West‐Brabanders die dat nodig hebben. Het Zorg- en Welzijnspact is onderdeel van het RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) [...]

28-02-2018|Categorieën: Acties|Tags: |

Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland bundelen krachten

Voldoende kwalitatief personeel opleiden en kennis en kunde benutten door multidisciplinair onderwijs aan te bieden en onderzoek te doen, dat is wat de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland willen bereiken. Per 1 september 2017 zijn zij met deze intensieve samenwerking gestart. Uitdagingen zorgsector De vraag naar kwalitatief zorgpersoneel groeit. De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland slaan daarom de handen ineen [...]

Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) – West-Brabant

Acties bundelen om een tekort aan zorgpersoneel tegen te gaan en samenwerking stimuleren om tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. Dat is wat er via Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) wordt gedaan. Het Actieplan Zonder Zorg 2020 vormt het kader, de landelijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg maakt er onderdeel van uit. Neem voor meer informatie contact op met Sanne Schoolmeesters, Strategisch Adviseur van Transvorm.

01-02-2018|Tags: |

Nieuwe Avansopleiding: Management in de Zorg Associate degree

Een hart voor zorg en welzijn combineren met de bedrijfskundige kant van management: dat kan in de nieuwe deeltijdopleiding Associate degree Management in de Zorg (MiZ-Ad) van Avans Hogescholen. De opleiding voor zorgmanagers van de toekomst start in september 2018. Bedrijfskundige en menskant Miz-Ad leidt op tot leidinggevende in de zorg- of welzijnssector. De opleiding combineert de bedrijfskundige met de menskant van de zorg. Studenten leren over veranderingen en actualiteiten, [...]

Nieuwe opleiding ‘Health and social work’ (Associate degree)

De maatschappij en de visie op gezondheid veranderen. Daarom is het tijd voor een nieuw beroep in de gezondheidszorg: Health & Social Work. Met deze tweejarige niveau 5 hbo-opleiding kunnen studenten aan de slag in het ondersteunen en versterken van mensen binnen de eerstelijns zorg. De praktijkgerichte opleiding start in september 2018 bij Avans Hogescholen. Andere zorg Studenten gaan tijdens die nieuwe opleiding Health & Social Work (HSW) uit van [...]

Praktijk gestuurd leren in West-Brabant

Het Kellebeek College in Roosendaal startte het schooljaar met een bijzonder experiment. Tweeënveertig studenten Zorg en Welzijn krijgen niet langer theorieles in het schoolgebouw, maar in De Zeven Schakels in Zevenbergen en Fendertshof in Fijnaart. Vijf docenten coachen de leerlingen in de woonzorgcentra van Surplus. Bovendien worden medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers nauw bij de scholing betrokken. Coachen op de werkplaats Dit zogenaamde ‘praktijkgestuurd leren vanuit een leefwereldbenadering’ is een [...]

04-12-2017|Categorieën: 3. Verhogen van opleidingsrendement|Tags: |

Onderwijs sluit beter aan op praktijk met ideale stageplaats

De ideale stageplaats creëren zodat kwalitatief en kwantitatief voldoende leerlingen opgeleid worden. Dat willen Vitalis College, Kellebeek College, Avans Hogeschool en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant. Hoe ziet die ideale stageplaats in West-Brabant per 2020 eruit? Een kerngroep van het west -Brabants overleg Zorg (WOZ) heeft hierover nagedacht. Samen hebben zij een aantal criteria vastgesteld waaraan de ideale stageplek moet voldoen. Deze criteria zijn vastgesteld in het document De ideale stageplaats voor mbo en hbo. [...]

04-12-2017|Categorieën: 3. Verhogen van opleidingsrendement|Tags: |

Leergemeenschappen van Avans aan de slag voor instellingen in de regio

De Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en Breda zijn in september 2017 gestart met de nieuwe opleiding Social Work. In het curriculum werken studenten in leergemeenschappen. Een leergemeenschap werkt één dag per week voor bedrijven en instellingen in de regio aan vraagstukken die van maatschappelijke waarde zijn. De nieuwe werkwijze brengt het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar en zorgt voor betere afstemming. Daarnaast worden maatschappelijke problemen [...]