Noordoost-Brabant

Sectoren werken samen voor een betere arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert continu. Wat zijn de wensen en behoeften van bedrijven? Hoe trekken zij het juiste talent aan en zorgen ze voor duurzaam inzetbare werknemers? Het zijn vragen die bij veel bedrijven en instellingen spelen. Daarom praten werkgevers uit Noordoost-Brabant van diverse sectoren met elkaar op 22 maart tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan arbeidsmobiliteit’. Ook zorgorganisaties zijn uitgenodigd. Arbeidsmobiliteit In de regio Noordoost-Brabant wordt door de werkgeversnetwerken van [...]

Vivent haalt internationale vrijwilligers binnen voor ouderen

Vivent haalt vier Europese studenten voor twaalf maanden naar Nederland voor vrijwilligerswerk op twee woonzorgcentra en twee basisscholen. Het doel: wat extra handjes en meer aandacht voor ouderen. Internationale studenten als vrijwilliger De studenten gaan aan de slag via het EVS European Voluntary Service programma van Erasmus+ . Ze zijn tussen de 17 en 30 jaar oud en wonen in De Hooghe Clock in Den Bosch, een woonzorgcentrum van Vivent. [...]

Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) – Noordoost-Brabant

Acties bundelen om een tekort aan zorgpersoneel tegen te gaan en samenwerking stimuleren om tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. Dat is wat er via Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) wordt gedaan. Het Actieplan Zonder Zorg 2020 vormt het kader, de landelijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg maakt er onderdeel van uit. Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Verstegen, Strategisch Adviseur van Transvorm.

01-02-2018|Tags: |

Nieuwe opleiding ‘Health and social work’ (Associate degree)

De maatschappij en de visie op gezondheid veranderen. Daarom is het tijd voor een nieuw beroep in de gezondheidszorg: Health & Social Work. Met deze tweejarige niveau 5 hbo-opleiding kunnen studenten aan de slag in het ondersteunen en versterken van mensen binnen de eerstelijns zorg. De praktijkgerichte opleiding start in september 2018 bij Avans Hogescholen. Andere zorg Studenten gaan tijdens die nieuwe opleiding Health & Social Work (HSW) uit van [...]

Leergemeenschappen van Avans aan de slag voor instellingen in de regio

De Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en Breda zijn in september 2017 gestart met de nieuwe opleiding Social Work. In het curriculum werken studenten in leergemeenschappen. Een leergemeenschap werkt één dag per week voor bedrijven en instellingen in de regio aan vraagstukken die van maatschappelijke waarde zijn. De nieuwe werkwijze brengt het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar en zorgt voor betere afstemming. Daarnaast worden maatschappelijke problemen [...]

Opleiden binnen uw organisatie: 0-meting

Het aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen daalt fors. Daarom heeft het opleiden van (nieuwe) medewerkers een prominente plaats in het actieprogramma. We hanteren (zoals beschreven in actielijn 1) een opleidingsquote van 15% als doelstelling. Om de huidige opleidingscapaciteit in Noord-Brabant in kaart te brengen, doen wij een 0-meting. Op dit moment kunt u geen gegevens invullen omdat er gewerkt wordt aan een nieuw formulier. Om eventuele vragen te beantwoorden, hebben we [...]