Midden-Brabant

Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) – Midden-Brabant

Acties bundelen om een tekort aan zorgpersoneel tegen te gaan en samenwerking stimuleren om tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. Dat is wat er via Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) wordt gedaan. Het Actieplan Zonder Zorg 2020 vormt het kader, de landelijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg maakt er onderdeel van uit. Neem voor meer informatie over de RAAT in Midden-Brabant, contact op met Monique Kuipers, Strategisch Adviseur van Transvorm.

05-02-2018|Tags: |

Petit comité zorgoriëntatie Midden-Brabant

Verschillende zorgorganisaties, het UWV en gemeenten in Midden-Brabant komen bij elkaar om een zorgoriëntatie te ontwikkelen voor zij-instromers. Het doel van een zorgoriëntatie is om potentiële medewerkers kennis te laten maken met werken in de sector Zorg en Welzijn. Zo kunnen zij hiervoor een bewuste keuze maken. Neem voor meer informatie contact op met Monique Kuipers, Strategisch Adviseur van Transvorm.

22-01-2018|Tags: |

Statushouders in de zorg, Midden-Brabant

Hoe kunnen vluchtelingen met een verblijfstatus aan het werk gaan in de sector zorg en welzijn? Over die vraag buigt het samenwerkingsverband Midden-Brabant, dat bestaat uit UWV, Zorgacademie Midden-Brabant, drie zorgorganisaties, Transvorm en de gemeenten Hart van Brabant, vertegenwoordigd door Tilburg en Dongen. Competenties en talenten De samenwerkende partners willen statushouders tijdens een maatwerktraject koppelen aan een zorgorganisatie. Daarbij zijn de competenties en talenten van de potentiële zorgmedewerkers het uitgangspunt, [...]

ZIC/ZIN: werkomgeving voor studenten in Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant

In een samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) zijn een Zorginnovatiecentrum (ZIC) en een Zorginnovatienetwerk (ZIN) opgericht. In een ZIC en ZIN werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers samen om de best mogelijke zorg te realiseren. Centrum en netwerk zorgen dat theorie en praktijk samenkomen om zodoende de zorg te verbeteren en innoveren. Een ZIC is voornamelijk gericht [...]

Verslag 11 mei 2017: Kick off actieprogramma Zonder Zorg 2020

De vraag naar personeel binnen Zorg en Welzijn stijgt spectaculair. Het aantal vacatures op BrabantZorg.net is in een jaar tijd bijna verdubbeld en veel werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in de media is volop aandacht voor de personele tekorten. Uit verschillende berichten blijkt dat de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening in gevaar komt als gevolg van tekorten in de personeelsvoorziening. Naar aanleiding van deze problematiek ondernemen veel zorgorganisaties [...]

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |