Landelijk

Week van Zorg en Welzijn

Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens de Week van Zorg en Welzijn hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, die samenwerken in Stichting RegioPlus. Meer weten over de Week of het programma bekijken? Klik op meer informatie.

12-03-2018|Tags: |

Lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ helpt bij studiekeuze

Leerlingen hebben zonder uitzondering iets moois in zich. Lef, humor, nieuwsgierigheid… Het zijn juist die eigenschappen waar Zorg en Welzijn om zit te springen. Om jongeren een beeld te geven van de sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst vorm geven is het lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’ ontwikkeld. Het lespakket gaat in op de beeldvorming en de [...]

Personeelstekorten: feiten en cijfers

Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van vacatures, personeelsformatie, instroom in opleiding en arbeidsreserves. De resultaten publiceren we minimaal twee keer per jaar: de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in het najaar. De stormachtige ontwikkeling van de arbeidsmarkt van Zorg & Welzijn was voor ons reden de actuele stand van zaken samen te vatten in het Factsheet Personeelstekorten (pdf) van april jl. Dit [...]

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Opleidingsquote: veelgestelde vragen

In actielijn 1 van het actieprogramma Zonder Zorg 2020 hebben we het over een opleidingsquote: Om de personeelsvoorziening in de sector te verhogen is het op de eerste plaats nodig de opleidingscapaciteit te verhogen. Uit de analyse blijkt tevens dat een opleidingsquote van 15% wenselijk en haalbaar is. Dit betekent dat een organisatie op elke 100 FTE zorginhoudelijke medewerkers 15 FTE opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert. Op deze pagina (link) staan veelgestelde [...]

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Verslag actiebijeenkomst tekorten 20 april 2017: OR- en VAR-leden

We zien al langer tekorten in de zorgsector aankomen. Die zijn in afgelopen maanden geëxplodeerd. Er bestaan nijpende tekorten op specifieke vlakken. Mede op verzoek van werkgevers werkt Transvorm aan een actieplan. De cijfers aangaande de tekorten worden geanalyseerd. Ook de instroom en uitstroom binnen het mbo en hbo wordt onder de aandacht gebracht. In het document staat, per actielijn, een uiteenzetting van de punten benoemd door OR en VAR-leden tijdens [...]