Statushouders in de zorg, Midden-Brabant

Statushouders in de zorg, Midden-Brabant

Hoe kunnen vluchtelingen met een verblijfstatus aan het werk gaan in de sector zorg en welzijn? Over die vraag buigt het samenwerkingsverband Midden-Brabant, dat bestaat uit UWV, Zorgacademie Midden-Brabant, drie zorgorganisaties, Transvorm en de gemeenten Hart van Brabant, vertegenwoordigd door Tilburg en Dongen.

Competenties en talenten
De samenwerkende partners willen statushouders tijdens een maatwerktraject koppelen aan een zorgorganisatie. Daarbij zijn de competenties en talenten van de potentiële zorgmedewerkers het uitgangspunt, en niet de bestaande functieprofielen of vacatures, met een gemiddeld niveau 2 opleidingsniveau. Er kan sprake zijn van een proefplaatsing, een stage- of opleidingsplek, een leerwerkplek, vrijwilligerswerk of een arbeidsovereenkomst.

Doelgroep in beeld
Eerst brengen de betrokken organisaties de doelgroep nader in beeld . Om hoeveel statushouders gaat het? Wat is hun achtergrond? En op welk niveau zijn ze mogelijk inzetbaar? Ook onderzoeken zij welke werkzaamheden mogelijk zijn en wat voor opleidingstrajecten daarvoor noodzakelijk zijn. Hieruit wordt de inhoud van een mogelijk toeleidings- of opleidingstraject ontwikkeld. Ook andere doelgroepen kunnen in de toekomst wellicht gebruik maken van een soortgelijk traject. Denk aan mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan, langdurig werklozen en mensen met een WAJONG-uitkering.

Meer weten over Statushouders in de zorg, regio Midden-Brabant? Neem contact op met Monique Kuipers.

About the Author:

Leave A Comment