Regionale uitdaging in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Regionale uitdaging in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Op 13 maart jl. verscheen het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. Het programma is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is de sector zorg en welzijn te voorzien van voldoende medewerkers, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het werk dat zij doen. Het gaat daarbij niet alleen om méér medewerkers, maar ook om beter en anders werken.

Regionale aanpak

Transvorm is blij met het lef en de ambitie van de ministeries om de personele tekorten in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Het kabinet stelt dat de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector bij uitstek regionaal is georiënteerd en dat een regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken de meest effectieve is. Transvorm onderschrijft dit. Samenwerken aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding is de kernactiviteit van Transvorm.

Ondernomen acties

Transvorm onderneemt al geruime tijd acties die rechtstreeks vallen onder het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. Dit betreft zowel ‘reguliere’ dienstverlening als speciaal opgezette acties in het kader van het Actieplan Zonder Zorg 2020. In de notitie ‘Actieprogramma Werken in de Zorg. Stand van zaken Transvorm‘ (pdf) staat een overzicht van de acties die Transvorm al onderneemt in het kader van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’.

Heeft u behoefte aan meer informatie over de regionale uitwerking van het actieprogramma of wilt u hieraan input leveren? Neem dan contact op met een strategisch adviseur van Transvorm in uw regio.

Bron: Transvorm

26-03-2018|Categorieën: Nieuws|

About the Author:

Leave A Comment