Praktijk gestuurd leren in West-Brabant

Praktijk gestuurd leren in West-Brabant

Het Kellebeek College in Roosendaal startte het schooljaar met een bijzonder experiment. Tweeënveertig studenten Zorg en Welzijn krijgen niet langer theorieles in het schoolgebouw, maar in De Zeven Schakels in Zevenbergen en Fendertshof in Fijnaart. Vijf docenten coachen de leerlingen in de woonzorgcentra van Surplus. Bovendien worden medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers nauw bij de scholing betrokken.

Coachen op de werkplaats
Dit zogenaamde ‘praktijkgestuurd leren vanuit een leefwereldbenadering’ is een initiatief van de Coöperatie Wijkzuster. Zij bracht de zorginstellingen en het ROC West-Brabant, waar het Kellebeek College onder valt, bij elkaar. Bij praktijkgestuurd leren gaan de leerlingen voor de theorieles niet langer naar een schoolgebouw. Rondom het werk (BBL-leerlingen) of de stage (BOL-leerlingen) krijgen zij les in de praktijk. In de woonzorgcentra zijn docenten aanwezig op een plaats waar de leerlingen gecoacht worden, de zogenaamde werkplaatsen. Hier kunnen de leerlingen naartoe met vragen.

Lerende gemeenschap
Op deze manier sluit onderwijs beter aan op de praktijk, dragen studenten van begin af aan hun steentje bij in de zorg voor cliënten en zijn de lijntjes tussen docent en student korter. Bovendien leren anderen betrokken automatisch mee. Zo ontstaat er een lerende gemeenschap voor de mantelzorger, vrijwilliger, leden van de kruisvereniging, andere professionals en de studenten.

Creativiteit en assertiviteit
In het praktijkgestuurde onderwijs hebben docenten meer een coachende rol. Binnen het reguliere onderwijs werken zij vanuit een boek of module, nu staat wat er in de praktijk gebeurt centraal. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit. Tegelijkertijd is het nu geen probleem wanneer er een onderwerp aan bod komt waarvan de lesstof nog niet behandeld is, want die koppeling wordt meteen gemaakt. Van de leerlingen vraagt het meer assertiviteit. Tegelijkertijd blijkt al dat zij de lesstof interessanter vinden omdat het zo goed aansluit bij wat er om hen heen gebeurt. En het beklijft beter.

Waarde diploma
Belangrijk is dat het diploma straks dezelfde waarde heeft als de reguliere variant. Om die reden wordt het lesprogramma voorgelegd aan de inspectie. Het borgen van de afspraken en het programma vraagt continue samenwerking tussen de betrokken partijen. Het Friesland College werkt al vijf jaar met een soortgelijk concept en kent dus het klappen van de zweep. Ook daar zijn de ervaringen positief: leerlingen zijn aantoonbaar zelfstandiger, meer ondernemend en initiatiefrijker. Ze komen meer voor zichzelf en voor de cliënt op. De samenwerkende partijen verwachten dezelfde tendens in West-Brabant te gaan zien.

Kijk op Surplusgroep voor meer informatie.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

04-12-2017|Categorieën: 3. Verhogen van opleidingsrendement|Tags: |

About the Author:

Leave A Comment