Opleiding in de zorg met baangarantie in Helmond en omgeving

Opleiding in de zorg met baangarantie in Helmond en omgeving

Vijf grote regionale zorginstellingen in Peelland gaan intensief samenwerken met opleiders Fontys Hogescholen en ROC ter AA. Toekomstige zorgstudenten krijgen van de instellingen een baangarantie. Zo willen zij de instroom van personeel én de aantrekkelijkheid van de zorgsector vergroten.

Virtuele campus
De Zorgboog, GGZ Oost-Brabant, het Elkerliek ziekenhuis, ORO en Savant vormen samen met de twee opleiders een ‘virtuele’ campus. Medewerkers die bij een van de organisaties binnenkomen, kunnen gedurende hun loopbaan wisselen van werkgever binnen de campus. De zorgcampus is bovendien onderdeel van het samenwerkingsverband Peel Duurzaam Gezond, waarin ook andere zorgaanbieders zoals huisartsen aanwezig zijn.

Extra opleidingsplaatsen
In de zorg dreigt een tekort aan medewerkers. Zo beschikken de vijf zorginstellingen samen nu al over ruim vierhonderd opleidingsplaatsen. Daar komen er veertig bij: twintig op mbo-niveau en nog eens twintig op hbo-niveau. De instellingen maken met de twee scholen ook afspraken voor bijscholing en vervolgstudies. Dit vanwege verwachte veranderingen in taken en werkzaamheden in de zorg. Zo wordt er van zorgmedewerkers in de toekomst meer eigen initiatief, meer aandacht voor gastvrijheid en handigheid met nieuwe technieken verwacht. De deelnemers aan de zorgcampus gaan zich de komende maanden actief presenteren aan schoolverlaters, gemeenten en bedrijfsleven.

About the Author:

Leave A Comment