Opleiden binnen uw organisatie: 0-meting

Opleiden binnen uw organisatie: 0-meting

Het aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen daalt fors. Daarom heeft het opleiden van (nieuwe) medewerkers een prominente plaats in het actieprogramma.

We hanteren (zoals beschreven in actielijn 1) een opleidingsquote van 15% als doelstelling. Om de huidige opleidingscapaciteit in Noord-Brabant in kaart te brengen, doen wij een 0-meting. Op dit moment kunt u geen gegevens invullen omdat er gewerkt wordt aan een nieuw formulier.

Om eventuele vragen te beantwoorden, hebben we een pagina met veelgestelde vragen gepubliceerd. Ook is er een overzicht van de cao-afspraken omtrent opleiden.

About the Author:

Leave A Comment