Onderwijs sluit beter aan op praktijk met ideale stageplaats

Onderwijs sluit beter aan op praktijk met ideale stageplaats

De ideale stageplaats creëren zodat kwalitatief en kwantitatief voldoende leerlingen opgeleid worden. Dat willen Vitalis College, Kellebeek College, Avans Hogeschool en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant. Hoe ziet die ideale stageplaats in West-Brabant per 2020 eruit? Een kerngroep van het west -Brabants overleg Zorg (WOZ) heeft hierover nagedacht. Samen hebben zij een aantal criteria vastgesteld waaraan de ideale stageplek moet voldoen. Deze criteria zijn vastgesteld in het document De ideale stageplaats voor mbo en hbo. Denk bijvoorbeeld aan goede leermogelijkheden, leerklimaat en werkbegeleiding.

Ideale stageplaats  
Hoe ziet de ideale stageplaats eruit? Dat is vastgelegd ter voorbereiding op het gesprek tussen het werkveld en onderwijsinstellingen. De ideale stageplaats heeft ten eerste goede leermogelijkheden. De complexiteit van het onderwijs sluit aan bij het niveau van de leerling. De student krijgt bovendien de ruimte om andere competenties dan directe zorgverlening te leren. Ten tweede heeft de ideale stageplaats een goed leerklimaat voor studenten, personeel en docenten. Dat is de basis voor leren op de werkplek. De student wordt geaccepteerd, voelt zich goed, heeft zelfvertrouwen, deelt ervaringen en de sfeer is positief en constructief.

Goede begeleiding   
Ten derde is er bij een ideale stageplaats sprake van goede werkbegeleiding. Bij aanvang van de stage hebben student en werkbegeleider een gesprek over hun verwachtingen. Tussendoor en na afloop evalueren zij. Hierdoor wordt de stageplaats continu gemonitord en is doorlopende verbetering mogelijk. De werkbegeleider is geschoold, beschikt over voldoende tijd en kwaliteiten om de student te begeleiden. Dat vraagt maatwerk. De werkbegeleider start de stage met een gesprek met de student. Zo worden over en weer verwachtingen vastgelegd. Bij een ideale stageplaats is er tenslotte ruimte voor evaluatie na afronding van de stage, zodat continu verbeteren mogelijk is.

 

04-12-2017|Categorieën: 3. Verhogen van opleidingsrendement|Tags: |

About the Author:

Leave A Comment