Nieuwe opleiding ‘Health and social work’ (Associate degree)

Nieuwe opleiding ‘Health and social work’ (Associate degree)

De maatschappij en de visie op gezondheid veranderen. Daarom is het tijd voor een nieuw beroep in de gezondheidszorg: Health & Social Work. Met deze tweejarige niveau 5 hbo-opleiding kunnen studenten aan de slag in het ondersteunen en versterken van mensen binnen de eerstelijns zorg. De praktijkgerichte opleiding start in september 2018 bij Avans Hogescholen.

Andere zorg
Studenten gaan tijdens die nieuwe opleiding Health & Social Work (HSW) uit van de nieuwe definitie van gezondheid; health as the ability to adept and selfmanage (Machteld Huber). Dat vraagt om andere zorg: uitgaan van wat iemand nog wél kan en zorg bieden die daarbij ondersteunt. Deze nieuwe definitie wordt gehanteerd omdat het beter aansluit op de ontwikkeling dat mensen steeds ouder worden, chronische ziekten meer voorkomen, ouderen langer thuis blijven wonen en diagnoses en behandelmogelijkheden groeien.

Verbindende schakel
Een HSW’er is een verbindende schakel tussen verschillende professionals, zoals verpleegkundigen, sociaal werkers of medewerkers van de gemeente. Ze werken intersectoraal samen met partners en betrekken die bij de gezondheidsbevordering van kwetsbare mensen. Ze begeleiden mensen bij het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid, onmacht en betekenisloosheid en bevorderen de veerkracht van de kwetsbare mens. Daarbij maken ze gebruik van actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het domein van zorg en welzijn. De opleiding sluit aan op mbo niveau 4-opleidingen in de gezondheidszorg of de welzijnssector.

Associate degree (Ad)
Steeds meer hogescholen bieden een Advanced Degree (AD) traject aan. Een Ad is een erkende hbo-opleiding van twee jaar. Het niveau ligt tussen dat van mbo-niveau 4 en een hbo Bachelor (niveau 6). Het is gericht op studenten die door willen studeren na een mbo niveau-4 opleiding, of op werkenden die deeltijd een tweejarige opleiding willen volgen op hbo-niveau.

 

About the Author:

Leave A Comment