Maatwerkopleiding Thuisondersteuner voor huishoudelijke hulpen

Maatwerkopleiding Thuisondersteuner voor huishoudelijke hulpen

Het Summa College en RSZK ZorgProfessionals werken samen in het trainen van huishoudelijke hulpen tot thuisondersteuners. Zo kunnen huishoudelijk hulpen tijdig signaleren en ingrijpen wanneer een cliënt een zorg- of ondersteuningsvraag heeft.

Toekomst van de zorg
Zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen en mantelzorgers komen onder druk te staan. Dit betekent dat in de toekomst een verdere toename van zorg te voorzien is, met een gat tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. Dit blijkt uit een demografisch onderzoek dat RSZK ZorgProfessionals liet uitvoeren. RSZK ZorgProfessionals en Summa Zorg slaan de handen ineen en startten de maatwerkopleiding Thuisondersteuner.

Thuisondersteuners
Het Summa College traint huishoudelijke hulpen, zodat ze inzichten en vaardigheden krijgen om als dienstverlener in de zorg aan de slag te gaan. De huishoudelijke hulpen krijgen de kans vaardigheden en kennis op te doen, waardoor ze in de toekomst zorgvragen beter kunnen signaleren en op tijd in kunnen grijpen. Daarmee kunnen ze aan het werk blijven binnen de zorg én een oplossing bieden voor de steeds complexer wordende zorgvraag. Huishoudelijke hulpen zijn geschikt voor omscholing aangezien ze een aantal uur bij cliënten thuis aan het werk zijn en daardoor veel weten over de cliënt. Hierdoor kan snel gesignaleerd worden wanneer een cliënt een zorg- of ondersteuningsvraag heeft.

Maatwerkopleiding
In de maatwerkopleiding tot thuisondersteuner wordt aandacht besteed aan de achtergrond van allerlei ziektebeelden, hoe je ermee om moet gaan en wat je het beste kunt doen in verschillende situaties. Ook is er aandacht voor de fysieke belasting van de werkzaamheden van een huishoudelijke hulp en worden er tips gegeven. In september 2017 zijn de eerste zestien cursisten van start gegaan.

About the Author:

Leave A Comment