Jongerencampagne ‘Een stap in de toekomst’: bezoek open dagen

Jongerencampagne ‘Een stap in de toekomst’: bezoek open dagen

Naast een tekort aan zorg- en welzijnsmedewerkers is er door de transities in de sector bij leerlingen, ouders en decanen onvoldoende kennis van huidige situatie en kansen op de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn.

Met de campagne ‘Een stap in de toekomst’ laat Transvorm middelbare scholieren kennismaken met de diversiteit, veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van de (nieuwe) beroepen in Zorg en Welzijn. Door middel van een website, video’s, affiches en een onderwijskaart krijgen jongeren, hun ouders en verwijzers bovendien duidelijkheid over de arbeidsmarkt. De campagne heeft als uiteindelijke doel de instroom van studenten in zorgopleidingen te verhogen.

Huis-aan-huis krant
Eind 2017 loopt een Brabant-brede campagne om middelbare scholieren van 14 tot 17 te interesseren in de open dagen van Zorg en Welzijnsopleidingen. De campagne bestaat uit een huis-aan-huis krant, een sociale media campagne en bezoeken aan een aantal middelbare scholen.

In heel Noord-Brabant ligt begin november een huis-aan-huiskrant op de mat, in een oplage van 900.000. De doelstelling is om ouders/verzorgers te informeren over studiekeuze in het algemeen en kiezen voor Zorg en Welzijn in het bijzonder. De krant bevat onder andere artikelen over studiekeuze, instrumenten om bij die keuze te helpen en informatie over nieuwe beroepen. Op de achterzijde staat een agenda met alle open dagen van mbo- en hbo-opleidingen in Noord-Brabant.

… en sociale media
De krant een uitneembaar katern voor jongeren, met daarin onder andere interviews met sociale media-fenomenen Teun Peters en Tommie Niessen (Tommie in de Zorg). Zij verzorgen ook de sociale media-campagne voor jongeren. Door middel van vlogs, Instagram-posts en Facebook-berichten berichten ze op geheel eigen wijze over belevenissen rondom studeren en werken in Zorg en Welzijn.

Website Een Stap in de Toekomst…

About the Author:

Leave A Comment