Initiatieven en acties van het SectorplanPlus

Initiatieven en acties van het SectorplanPlus

Eind november is het SectorplanPlus gepresenteerd. Hiermee kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een beroep doen op extra financiële middelen om de instroom van nieuwe medewerkers te ondersteunen. Het nieuwe sectorplan sluit aan bij de lopende activiteiten rondom Zonder Zorg 2020 en de landelijke Arbeidsmarktagenda 2023. In het artikel ‘Samen vorm geven aan regionaal arbeidsmarktbeleid‘ in InVorm van december 2017 vindt u een overzicht van alle ingezette acties en initiatieven, en de samenhang daartussen.

Bekijk hier de Samenhang en het effect van het Actieplan Zonder Zorg 2020.

19-12-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

About the Author:

Leave A Comment