Nieuws

Regionale uitdaging in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Op 13 maart jl. verscheen het actieprogramma ‘Werken in de Zorg'. Het programma is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is de sector zorg en welzijn te voorzien van voldoende medewerkers, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het werk dat zij doen. Het gaat daarbij niet alleen om méér medewerkers, maar ook om beter [...]

26-03-2018|Categorieën: Nieuws|

Pilots met mbo-certificaten

SBB start pilots met mbo-certificaten. Op basis van een concrete scholingsbehoefte wordt voor deelnemende bedrijven een opleidingstraject ontwikkeld. Deelname aan de pilots geeft werkgevers dus de kans om op korte termijn te beschikken over mbo-certificaten die passen bij hun concrete scholingsbehoefte. Hierdoor worden werknemers sneller opgeleid en vergroot de instroom- en opleidingscapaciteit. Dit sluit aan bij Actielijn 1 van Zonder Zorg 2020. Naast werkgevers zullen onderwijsinstellingen deelnemen aan de pilots. [...]

19-03-2018|Categorieën: Nieuws|

Aspecten HR-beleid Hutten leidraad voor organisaties zorg en welzijn

Fotograaf Frank Verbruggen Bestuurders van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties kwamen op maandag 19 februari in De Verspillingsfabriek samen voor de bijeenkomst van de werkgroep ‘Excellent Werkgeverschap in de Zorg’. Hierin stond het HRM-concept van cateraar Hutten centraal dat verspilling van talent binnen hun organisatie tegengaat. Het inspireerde zorg- en welzijnsorganisaties om zelf aan de slag te gaan met aspecten uit het HR-beleid van Hutten. Beste werkgever van Nederland [...]

22-02-2018|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Transvorm Actueel: Best practices voor instroom en behoud

Hoe behoud je goed personeel en zorg je voor een grotere instroom? Tijdens de goed bezochte Transvorm Actueel van woensdag 20 december presenteerden Vanderlande, De Leyhoeve en CINOP Advies hun ‘best practices’. Achterdeur dicht Al tien jaar op rij wordt Vanderlande verkozen tot beste werkgever van de branche. Doordat de organisatie groeit binnen de toch al krappe technieksector is het risico op personeelstekorten groot. Toch kan het bedrijf hier weerstand [...]

22-12-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Initiatieven en acties van het SectorplanPlus

Eind november is het SectorplanPlus gepresenteerd. Hiermee kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een beroep doen op extra financiële middelen om de instroom van nieuwe medewerkers te ondersteunen. Het nieuwe sectorplan sluit aan bij de lopende activiteiten rondom Zonder Zorg 2020 en de landelijke Arbeidsmarktagenda 2023. In het artikel 'Samen vorm geven aan regionaal arbeidsmarktbeleid' in InVorm van december 2017 vindt u een overzicht van alle ingezette acties en initiatieven, en de [...]

19-12-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Inspiratiebijeenkomst over verspilling van talent

Personeelstekorten spelen een grote rol in de sector Zorg en Welzijn. Uitstroom van medewerkers verergert dat tekort. Om ‘verspilling van talent’ binnen de zorgsector tegen te gaan, vond op 27 november een inspiratiebijeenkomst voor zorgbestuurders plaats in De Verspillingsfabriek. Gastspreker Bob Hutten: “Als je zorgt voor het (werk)geluk van je personeel worden zij ambassadeurs van je organisatie.” Geluk bepaalt vitaliteit Waarom vindt Hutten (werk)geluk zo belangrijk? “Iedereen streeft naar geluk, [...]

04-12-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Personeelstekorten: feiten en cijfers

Transvorm doet onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van vacatures, personeelsformatie, instroom in opleiding en arbeidsreserves. De resultaten publiceren we minimaal twee keer per jaar: de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in het najaar. De stormachtige ontwikkeling van de arbeidsmarkt van Zorg & Welzijn was voor ons reden de actuele stand van zaken samen te vatten in het Factsheet Personeelstekorten (pdf) van april jl. Dit [...]

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

CAO-afspraken Zorg en Welzijn over opleiden

Diverse actielijnen in het Actieprogramma Zonder Zorg 2020 hebben een relatie met opleiden. Deze pagina (link) geeft een overzicht van de afspraken over opleiden uit de belangrijkste cao’s binnen Zorg en Welzijn. U kunt het overzicht ook downloaden.

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Opleidingsquote: veelgestelde vragen

In actielijn 1 van het actieprogramma Zonder Zorg 2020 hebben we het over een opleidingsquote: Om de personeelsvoorziening in de sector te verhogen is het op de eerste plaats nodig de opleidingscapaciteit te verhogen. Uit de analyse blijkt tevens dat een opleidingsquote van 15% wenselijk en haalbaar is. Dit betekent dat een organisatie op elke 100 FTE zorginhoudelijke medewerkers 15 FTE opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert. Op deze pagina (link) staan veelgestelde [...]

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |

Verslag 11 mei 2017: Kick off actieprogramma Zonder Zorg 2020

De vraag naar personeel binnen Zorg en Welzijn stijgt spectaculair. Het aantal vacatures op BrabantZorg.net is in een jaar tijd bijna verdubbeld en veel werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in de media is volop aandacht voor de personele tekorten. Uit verschillende berichten blijkt dat de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening in gevaar komt als gevolg van tekorten in de personeelsvoorziening. Naar aanleiding van deze problematiek ondernemen veel zorgorganisaties [...]

07-07-2017|Categorieën: Nieuws|Tags: |