5. Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

Werkgroep Excellent Werkgeverschap in de Zorg

Personeelstekorten spelen een grote rol in de sector Zorg en Welzijn. Uitstroom van medewerkers verergert dat tekort. Om ‘verspilling van talent’ binnen de zorgsector tegen te gaan, vond op 27 november een inspiratiebijeenkomst voor zorgbestuurders plaats in De Verspillingsfabriek van cateringbedrijf Hutten. Effectory en Intermediair bekroonde de cateraar in hun werkgeversonderzoek van 2016 als Beste Werkgever van Nederland in de branchecategorie ‘Vrije tijd, reizen en cultuur’. Goed werkgeverschap Naar aanleiding [...]

Sectoren werken samen voor een betere arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert continu. Wat zijn de wensen en behoeften van bedrijven? Hoe trekken zij het juiste talent aan en zorgen ze voor duurzaam inzetbare werknemers? Het zijn vragen die bij veel bedrijven en instellingen spelen. Daarom praten werkgevers uit Noordoost-Brabant van diverse sectoren met elkaar op 22 maart tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan arbeidsmobiliteit’. Ook zorgorganisaties zijn uitgenodigd. Arbeidsmobiliteit In de regio Noordoost-Brabant wordt door de werkgeversnetwerken van [...]

Opleiding in de zorg met baangarantie in Helmond en omgeving

Vijf grote regionale zorginstellingen in Peelland gaan intensief samenwerken met opleiders Fontys Hogescholen en ROC ter AA. Toekomstige zorgstudenten krijgen van de instellingen een baangarantie. Zo willen zij de instroom van personeel én de aantrekkelijkheid van de zorgsector vergroten. Virtuele campus De Zorgboog, GGZ Oost-Brabant, het Elkerliek ziekenhuis, ORO en Savant vormen samen met de twee opleiders een 'virtuele' campus. Medewerkers die bij een van de organisaties binnenkomen, kunnen gedurende [...]

Vivent haalt internationale vrijwilligers binnen voor ouderen

Vivent haalt vier Europese studenten voor twaalf maanden naar Nederland voor vrijwilligerswerk op twee woonzorgcentra en twee basisscholen. Het doel: wat extra handjes en meer aandacht voor ouderen. Internationale studenten als vrijwilliger De studenten gaan aan de slag via het EVS European Voluntary Service programma van Erasmus+ . Ze zijn tussen de 17 en 30 jaar oud en wonen in De Hooghe Clock in Den Bosch, een woonzorgcentrum van Vivent. [...]

Verslag actiebijeenkomst tekorten 20 april 2017: OR- en VAR-leden

We zien al langer tekorten in de zorgsector aankomen. Die zijn in afgelopen maanden geëxplodeerd. Er bestaan nijpende tekorten op specifieke vlakken. Mede op verzoek van werkgevers werkt Transvorm aan een actieplan. De cijfers aangaande de tekorten worden geanalyseerd. Ook de instroom en uitstroom binnen het mbo en hbo wordt onder de aandacht gebracht. In het document staat, per actielijn, een uiteenzetting van de punten benoemd door OR en VAR-leden tijdens [...]