4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden

Zorgopleiding voor jongeren met een functionele beperking

Stichting Buitengewoon Leren en Werken-Prins Heerlijk is op 1 september 2017 gestart met een zorgopleiding voor jongeren met een functionele beperking. Ze werken hierin samen met Summa College, Vitalis WoonZorggroep, Valkenhof, Sint Annaklooster, RSZK en Severinus. Leren en Werken-zorgopleiding  Sinds dit schooljaar kunnen jongeren met een functionele beperking in de regio Eindhoven aan de slag bij de nieuwe Leren en Werken-zorgopleiding. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet [...]

Maatwerkopleiding Thuisondersteuner voor huishoudelijke hulpen

Het Summa College en RSZK ZorgProfessionals werken samen in het trainen van huishoudelijke hulpen tot thuisondersteuners. Zo kunnen huishoudelijk hulpen tijdig signaleren en ingrijpen wanneer een cliënt een zorg- of ondersteuningsvraag heeft. Toekomst van de zorg Zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen en mantelzorgers komen onder druk te staan. Dit betekent dat in de toekomst een verdere toename van zorg te voorzien is, met een gat tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. [...]

Nieuwe Fontysopleiding: Associate Degree Zorg en Technologie

De zorg verandert en innoveert. Om technische innovaties verder te ontwikkelen, toe te passen of te helpen bij de acceptatie ervan, is specifiek geschoold zorgpersoneel nodig. Fontys Hogescholen biedt hiervoor de nieuwe tweejarige deeltijd niveau 5 hbo-opleiding Associate Degree Zorg en Technologie. Techniek en zorg verbinden Studenten van de opleiding Zorg en Technologie worden in staat gesteld om de werelden van de techniek en de zorg te verbinden en te [...]

Fontysopleiding: Associate Degree Management in de zorg

Een uitdagend leerprogramma dat praktische management- en tegelijkertijd leiderschapsvaardigheden bevat, dat is de deeltijdopleiding Associate degree Management in de Zorg van Fontys Hogescholen. Praktijkgericht onderwijs In deze deeltijd opleiding worden theorie en praktijk op een unieke wijze gecombineerd. Het onderwijs sluit aan bij de praktijkervaring van de studenten. Er wordt gewerkt met concrete opdrachten die direct in de praktijk te brengen zijn en aan projecten die afkomstig zijn van de [...]

Nieuwe Avansopleiding: Management in de Zorg Associate degree

Een hart voor zorg en welzijn combineren met de bedrijfskundige kant van management: dat kan in de nieuwe deeltijdopleiding Associate degree Management in de Zorg (MiZ-Ad) van Avans Hogescholen. De opleiding voor zorgmanagers van de toekomst start in september 2018. Bedrijfskundige en menskant Miz-Ad leidt op tot leidinggevende in de zorg- of welzijnssector. De opleiding combineert de bedrijfskundige met de menskant van de zorg. Studenten leren over veranderingen en actualiteiten, [...]

Nieuwe opleiding ‘Health and social work’ (Associate degree)

De maatschappij en de visie op gezondheid veranderen. Daarom is het tijd voor een nieuw beroep in de gezondheidszorg: Health & Social Work. Met deze tweejarige niveau 5 hbo-opleiding kunnen studenten aan de slag in het ondersteunen en versterken van mensen binnen de eerstelijns zorg. De praktijkgerichte opleiding start in september 2018 bij Avans Hogescholen. Andere zorg Studenten gaan tijdens die nieuwe opleiding Health & Social Work (HSW) uit van [...]

Samen aan zet in de combinatie-opleiding (niveau 3)

De behoefte aan medewerkers die zowel deskundig zijn in het verlenen van zorg als in het begeleiden van cliënten binnen hun woon- en leefklimaat neemt toe. Om die reden wordt de combinatieopleiding voor Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg aangeboden. Elke tien weken kunnen er nieuwe leerlingen instromen. Snelle doorstroom Deze BBL-opleiding is een samenwerking van Summa College en zorgorganisaties in de regio Eindhoven. Samen ontwikkelden ze de combinatieopleiding, het begeleidingsmodel en het wervings- en selectieproces. Doordat [...]