3. Verhogen van opleidingsrendement

Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland bundelen krachten

Voldoende kwalitatief personeel opleiden en kennis en kunde benutten door multidisciplinair onderwijs aan te bieden en onderzoek te doen, dat is wat de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland willen bereiken. Per 1 september 2017 zijn zij met deze intensieve samenwerking gestart. Uitdagingen zorgsector De vraag naar kwalitatief zorgpersoneel groeit. De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland slaan daarom de handen ineen [...]

Praktijk gestuurd leren in West-Brabant

Het Kellebeek College in Roosendaal startte het schooljaar met een bijzonder experiment. Tweeënveertig studenten Zorg en Welzijn krijgen niet langer theorieles in het schoolgebouw, maar in De Zeven Schakels in Zevenbergen en Fendertshof in Fijnaart. Vijf docenten coachen de leerlingen in de woonzorgcentra van Surplus. Bovendien worden medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers nauw bij de scholing betrokken. Coachen op de werkplaats Dit zogenaamde ‘praktijkgestuurd leren vanuit een leefwereldbenadering’ is een [...]

04-12-2017|Categorieën: 3. Verhogen van opleidingsrendement|Tags: |

Onderwijs sluit beter aan op praktijk met ideale stageplaats

De ideale stageplaats creëren zodat kwalitatief en kwantitatief voldoende leerlingen opgeleid worden. Dat willen Vitalis College, Kellebeek College, Avans Hogeschool en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant. Hoe ziet die ideale stageplaats in West-Brabant per 2020 eruit? Een kerngroep van het west -Brabants overleg Zorg (WOZ) heeft hierover nagedacht. Samen hebben zij een aantal criteria vastgesteld waaraan de ideale stageplek moet voldoen. Deze criteria zijn vastgesteld in het document De ideale stageplaats voor mbo en hbo. [...]

04-12-2017|Categorieën: 3. Verhogen van opleidingsrendement|Tags: |

Leergemeenschappen van Avans aan de slag voor instellingen in de regio

De Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en Breda zijn in september 2017 gestart met de nieuwe opleiding Social Work. In het curriculum werken studenten in leergemeenschappen. Een leergemeenschap werkt één dag per week voor bedrijven en instellingen in de regio aan vraagstukken die van maatschappelijke waarde zijn. De nieuwe werkwijze brengt het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar en zorgt voor betere afstemming. Daarnaast worden maatschappelijke problemen [...]

ZIC/ZIN: werkomgeving voor studenten in Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant

In een samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) zijn een Zorginnovatiecentrum (ZIC) en een Zorginnovatienetwerk (ZIN) opgericht. In een ZIC en ZIN werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers samen om de best mogelijke zorg te realiseren. Centrum en netwerk zorgen dat theorie en praktijk samenkomen om zodoende de zorg te verbeteren en innoveren. Een ZIC is voornamelijk gericht [...]