1. Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit

Maatwerkopleiding: van veiligheidsmedewerker naar verpleegkundige

Summa Zorg verzorgt maattrajecten voor mensen die vanuit een andere branche willen switchen naar de zorg. De reguliere Verpleegkunde-opleiding wordt bijvoorbeeld in maatwerkvorm aangeboden aan veiligheidsmedewerkers van de GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven). Zij zijn nu halverwege het leerjaar. Veiligheidsmedewerkers Het tekort aan zorgpersoneel was aanleiding voor GGzE om onder hun veiligheidsmedewerkers te polsen wie veel affiniteit heeft met de zorg. Uiteindelijk zijn 11 studenten geselecteerd voor een maatwerkopleiding Verpleegkunde. “Na [...]

Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland bundelen krachten

Voldoende kwalitatief personeel opleiden en kennis en kunde benutten door multidisciplinair onderwijs aan te bieden en onderzoek te doen, dat is wat de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland willen bereiken. Per 1 september 2017 zijn zij met deze intensieve samenwerking gestart. Uitdagingen zorgsector De vraag naar kwalitatief zorgpersoneel groeit. De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland slaan daarom de handen ineen [...]

Zorgopleiding voor jongeren met een functionele beperking

Stichting Buitengewoon Leren en Werken-Prins Heerlijk is op 1 september 2017 gestart met een zorgopleiding voor jongeren met een functionele beperking. Ze werken hierin samen met Summa College, Vitalis WoonZorggroep, Valkenhof, Sint Annaklooster, RSZK en Severinus. Leren en Werken-zorgopleiding  Sinds dit schooljaar kunnen jongeren met een functionele beperking in de regio Eindhoven aan de slag bij de nieuwe Leren en Werken-zorgopleiding. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet [...]

Maatwerkopleiding Thuisondersteuner voor huishoudelijke hulpen

Het Summa College en RSZK ZorgProfessionals werken samen in het trainen van huishoudelijke hulpen tot thuisondersteuners. Zo kunnen huishoudelijk hulpen tijdig signaleren en ingrijpen wanneer een cliënt een zorg- of ondersteuningsvraag heeft. Toekomst van de zorg Zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen en mantelzorgers komen onder druk te staan. Dit betekent dat in de toekomst een verdere toename van zorg te voorzien is, met een gat tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. [...]

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Zorgmedewerkers binnen houden of binnen halen, dat kan met het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’. Het loopbaangesprek ‘Sterk in je werk’ is bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn binnen de sector Zorg & Welzijn en bijvoorbeeld nieuw of ander werk hebben. Ook mensen die vanuit een andere branche in de sector Zorg & Welzijn willen gaan werken kunnen gebruik maken van dit loopbaangesprek. Persoonlijke loopbaancoach Belangstellenden krijgen een persoonlijke loopbaancoach [...]

Statushouders in de zorg, Midden-Brabant

Hoe kunnen vluchtelingen met een verblijfstatus aan het werk gaan in de sector zorg en welzijn? Over die vraag buigt het samenwerkingsverband Midden-Brabant, dat bestaat uit UWV, Zorgacademie Midden-Brabant, drie zorgorganisaties, Transvorm en de gemeenten Hart van Brabant, vertegenwoordigd door Tilburg en Dongen. Competenties en talenten De samenwerkende partners willen statushouders tijdens een maatwerktraject koppelen aan een zorgorganisatie. Daarbij zijn de competenties en talenten van de potentiële zorgmedewerkers het uitgangspunt, [...]

Opleiden binnen uw organisatie: 0-meting

Het aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen daalt fors. Daarom heeft het opleiden van (nieuwe) medewerkers een prominente plaats in het actieprogramma. We hanteren (zoals beschreven in actielijn 1) een opleidingsquote van 15% als doelstelling. Om de huidige opleidingscapaciteit in Noord-Brabant in kaart te brengen, doen wij een 0-meting. Op dit moment kunt u geen gegevens invullen omdat er gewerkt wordt aan een nieuw formulier. Om eventuele vragen te beantwoorden, hebben we [...]