Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland bundelen krachten

Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland bundelen krachten

Voldoende kwalitatief personeel opleiden en kennis en kunde benutten door multidisciplinair onderwijs aan te bieden en onderzoek te doen, dat is wat de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland willen bereiken. Per 1 september 2017 zijn zij met deze intensieve samenwerking gestart.

Uitdagingen zorgsector
De vraag naar kwalitatief zorgpersoneel groeit. De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland slaan daarom de handen ineen om samen deskundige, toekomstbestendige zorgprofessionals op te leiden. Deze samenwerking sluit goed aan bij de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen!’, die in juli werd ondertekend door partners in zorg en onderwijs. Volgens deze plannen moeten er vanaf 2018 genoeg stage- en opleidingsplaatsen zijn in de zorg. Het is één van de maatregelen om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen. De arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector is groot. In de nabije toekomst volgen meer initiatieven waarbij opleidingsinstituten en zorgorganisaties de handen ineen slaan.

Inspelen op ontwikkelingen en technologieën
De Academie voor Gezondheidszorg en De Riethorst Stromenland willen samen nieuwe innovaties ontwikkelen om toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen neer te zetten. Hierbij willen ze inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en innovatieve technologieën. Vanaf september 2017 gaan twee groepen studenten aan de slag met onderzoeksvragen rondom wijkverpleging. Avans gaat participeren in het ondersteuningsnetwerk Dementie vanuit lectoraat Active Ageing. Daarnaast wordt het project ‘Virtueel fietsen’ ingevuld door studenten van de minor Active Ageing. Ook worden er meer stageplekken gecreëerd binnen De Riethorst Stromenland, zodat studenten ervaring op kunnen doen in de ouderenzorg.

Bron

About the Author:

Leave A Comment