Acties

Werkgroep Excellent Werkgeverschap in de Zorg

Personeelstekorten spelen een grote rol in de sector Zorg en Welzijn. Uitstroom van medewerkers verergert dat tekort. Om ‘verspilling van talent’ binnen de zorgsector tegen te gaan, vond op 27 november een inspiratiebijeenkomst voor zorgbestuurders plaats in De Verspillingsfabriek van cateringbedrijf Hutten. Effectory en Intermediair bekroonde de cateraar in hun werkgeversonderzoek van 2016 als Beste Werkgever van Nederland in de branchecategorie ‘Vrije tijd, reizen en cultuur’. Goed werkgeverschap Naar aanleiding… Read More

Meer lezen

Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland bundelen krachten

Voldoende kwalitatief personeel opleiden en kennis en kunde benutten door multidisciplinair onderwijs aan te bieden en onderzoek te doen, dat is wat de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland willen bereiken. Per 1 september 2017 zijn zij met deze intensieve samenwerking gestart. Uitdagingen zorgsector De vraag naar kwalitatief zorgpersoneel groeit. De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland slaan daarom de handen ineen… Read More

Meer lezen

Sectoren werken samen voor een betere arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert continu. Wat zijn de wensen en behoeften van bedrijven? Hoe trekken zij het juiste talent aan en zorgen ze voor duurzaam inzetbare werknemers? Het zijn vragen die bij veel bedrijven en instellingen spelen. Daarom praten werkgevers uit Noordoost-Brabant van diverse sectoren met elkaar op 22 maart tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan arbeidsmobiliteit’. Ook zorgorganisaties zijn uitgenodigd. Arbeidsmobiliteit In de regio Noordoost-Brabant wordt door de werkgeversnetwerken van… Read More

Meer lezen

Zorgopleiding voor jongeren met een functionele beperking

Stichting Buitengewoon Leren en Werken-Prins Heerlijk is op 1 september 2017 gestart met een zorgopleiding voor jongeren met een functionele beperking. Ze werken hierin samen met Summa College, Vitalis WoonZorggroep, Valkenhof, Sint Annaklooster, RSZK en Severinus. Leren en Werken-zorgopleiding  Sinds dit schooljaar kunnen jongeren met een functionele beperking in de regio Eindhoven aan de slag bij de nieuwe Leren en Werken-zorgopleiding. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet… Read More

Meer lezen

Maatwerkopleiding Thuisondersteuner voor huishoudelijke hulpen

Het Summa College en RSZK ZorgProfessionals werken samen in het trainen van huishoudelijke hulpen tot thuisondersteuners. Zo kunnen huishoudelijk hulpen tijdig signaleren en ingrijpen wanneer een cliënt een zorg- of ondersteuningsvraag heeft. Toekomst van de zorg Zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen en mantelzorgers komen onder druk te staan. Dit betekent dat in de toekomst een verdere toename van zorg te voorzien is, met een gat tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg.… Read More

Meer lezen

Opleiding in de zorg met baangarantie in Helmond en omgeving

Vijf grote regionale zorginstellingen in Peelland gaan intensief samenwerken met opleiders Fontys Hogescholen en ROC ter AA. Toekomstige zorgstudenten krijgen van de instellingen een baangarantie. Zo willen zij de instroom van personeel én de aantrekkelijkheid van de zorgsector vergroten. Virtuele campus De Zorgboog, GGZ Oost-Brabant, het Elkerliek ziekenhuis, ORO en Savant vormen samen met de twee opleiders een ‘virtuele’ campus. Medewerkers die bij een van de organisaties binnenkomen, kunnen gedurende… Read More

Meer lezen

Vivent haalt internationale vrijwilligers binnen voor ouderen

Vivent haalt vier Europese studenten voor twaalf maanden naar Nederland voor vrijwilligerswerk op twee woonzorgcentra en twee basisscholen. Het doel: wat extra handjes en meer aandacht voor ouderen. Internationale studenten als vrijwilliger De studenten gaan aan de slag via het EVS European Voluntary Service programma van Erasmus+ . Ze zijn tussen de 17 en 30 jaar oud en wonen in De Hooghe Clock in Den Bosch, een woonzorgcentrum van Vivent.… Read More

Meer lezen

Nieuwe Fontysopleiding: Associate Degree Zorg en Technologie

De zorg verandert en innoveert. Om technische innovaties verder te ontwikkelen, toe te passen of te helpen bij de acceptatie ervan, is specifiek geschoold zorgpersoneel nodig. Fontys Hogescholen biedt hiervoor de nieuwe tweejarige deeltijd niveau 5 hbo-opleiding Associate Degree Zorg en Technologie. Techniek en zorg verbinden Studenten van de opleiding Zorg en Technologie worden in staat gesteld om de werelden van de techniek en de zorg te verbinden en te… Read More

Meer lezen

Fontysopleiding: Associate Degree Management in de zorg

Een uitdagend leerprogramma dat praktische management- en tegelijkertijd leiderschapsvaardigheden bevat, dat is de deeltijdopleiding Associate degree Management in de Zorg van Fontys Hogescholen. Praktijkgericht onderwijs In deze deeltijd opleiding worden theorie en praktijk op een unieke wijze gecombineerd. Het onderwijs sluit aan bij de praktijkervaring van de studenten. Er wordt gewerkt met concrete opdrachten die direct in de praktijk te brengen zijn en aan projecten die afkomstig zijn van de… Read More

Meer lezen

Nieuwe Avansopleiding: Management in de Zorg Associate degree

Een hart voor zorg en welzijn combineren met de bedrijfskundige kant van management: dat kan in de nieuwe deeltijdopleiding Associate degree Management in de Zorg (MiZ-Ad) van Avans Hogescholen. De opleiding voor zorgmanagers van de toekomst start in september 2018. Bedrijfskundige en menskant Miz-Ad leidt op tot leidinggevende in de zorg- of welzijnssector. De opleiding combineert de bedrijfskundige met de menskant van de zorg. Studenten leren over veranderingen en actualiteiten,… Read More

Meer lezen

Nieuwe opleiding ‘Health and social work’ (Associate degree)

De maatschappij en de visie op gezondheid veranderen. Daarom is het tijd voor een nieuw beroep in de gezondheidszorg: Health & Social Work. Met deze tweejarige niveau 5 hbo-opleiding kunnen studenten aan de slag in het ondersteunen en versterken van mensen binnen de eerstelijns zorg. De praktijkgerichte opleiding start in september 2018 bij Avans Hogescholen. Andere zorg Studenten gaan tijdens die nieuwe opleiding Health & Social Work (HSW) uit van… Read More

Meer lezen

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Zorgmedewerkers binnen houden of binnen halen, dat kan met het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’. Het loopbaangesprek ‘Sterk in je werk’ is bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn binnen de sector Zorg & Welzijn en bijvoorbeeld nieuw of ander werk hebben. Ook mensen die vanuit een andere branche in de sector Zorg & Welzijn willen gaan werken kunnen gebruik maken van dit loopbaangesprek. Persoonlijke loopbaancoach Belangstellenden krijgen een persoonlijke loopbaancoach… Read More

Meer lezen

Samen aan zet in de combinatie-opleiding (niveau 3)

De behoefte aan medewerkers die zowel deskundig zijn in het verlenen van zorg als in het begeleiden van cliënten binnen hun woon- en leefklimaat neemt toe. Om die reden wordt de combinatieopleiding voor Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg aangeboden. Elke tien weken kunnen er nieuwe leerlingen instromen. Snelle doorstroom Deze BBL-opleiding is een samenwerking van Summa College en zorgorganisaties in de regio Eindhoven. Samen ontwikkelden ze de combinatieopleiding, het begeleidingsmodel en het wervings- en selectieproces. Doordat… Read More

Meer lezen

Praktijk gestuurd leren in West-Brabant

Het Kellebeek College in Roosendaal startte het schooljaar met een bijzonder experiment. Tweeënveertig studenten Zorg en Welzijn krijgen niet langer theorieles in het schoolgebouw, maar in De Zeven Schakels in Zevenbergen en Fendertshof in Fijnaart. Vijf docenten coachen de leerlingen in de woonzorgcentra van Surplus. Bovendien worden medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers nauw bij de scholing betrokken. Coachen op de werkplaats Dit zogenaamde ‘praktijkgestuurd leren vanuit een leefwereldbenadering’ is een… Read More

Meer lezen
04-12-2017 |

Onderwijs sluit beter aan op praktijk met ideale stageplaats

De ideale stageplaats creëren zodat kwalitatief en kwantitatief voldoende leerlingen opgeleid worden. Dat willen Vitalis College, Kellebeek College, Avans Hogeschool en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant. Hoe ziet die ideale stageplaats in West-Brabant per 2020 eruit? Een kerngroep van het west -Brabants overleg Zorg (WOZ) heeft hierover nagedacht. Samen hebben zij een aantal criteria vastgesteld waaraan de ideale stageplek moet voldoen. Deze criteria zijn vastgesteld in het document De ideale stageplaats voor mbo en hbo.… Read More

Meer lezen
04-12-2017 |

Statushouders in de zorg, Midden-Brabant

Hoe kunnen vluchtelingen met een verblijfstatus aan het werk gaan in de sector zorg en welzijn? Over die vraag buigt het samenwerkingsverband Midden-Brabant, dat bestaat uit UWV, Zorgacademie Midden-Brabant, drie zorgorganisaties, Transvorm en de gemeenten Hart van Brabant, vertegenwoordigd door Tilburg en Dongen. Competenties en talenten De samenwerkende partners willen statushouders tijdens een maatwerktraject koppelen aan een zorgorganisatie. Daarbij zijn de competenties en talenten van de potentiële zorgmedewerkers het uitgangspunt,… Read More

Meer lezen

Jongerencampagne ‘Een stap in de toekomst’: bezoek open dagen

Naast een tekort aan zorg- en welzijnsmedewerkers is er door de transities in de sector bij leerlingen, ouders en decanen onvoldoende kennis van huidige situatie en kansen op de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Met de campagne ‘Een stap in de toekomst’ laat Transvorm middelbare scholieren kennismaken met de diversiteit, veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van de (nieuwe) beroepen in Zorg en Welzijn. Door middel van een website, video’s, affiches en een… Read More

Meer lezen

Lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ helpt bij studiekeuze

Leerlingen hebben zonder uitzondering iets moois in zich. Lef, humor, nieuwsgierigheid… Het zijn juist die eigenschappen waar Zorg en Welzijn om zit te springen. Om jongeren een beeld te geven van de sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst vorm geven is het lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’ ontwikkeld. Het lespakket gaat in op de beeldvorming en de… Read More

Meer lezen

Leergemeenschappen van Avans aan de slag voor instellingen in de regio

De Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en Breda zijn in september 2017 gestart met de nieuwe opleiding Social Work. In het curriculum werken studenten in leergemeenschappen. Een leergemeenschap werkt één dag per week voor bedrijven en instellingen in de regio aan vraagstukken die van maatschappelijke waarde zijn. De nieuwe werkwijze brengt het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar en zorgt voor betere afstemming. Daarnaast worden maatschappelijke problemen… Read More

Meer lezen

ZIC/ZIN: werkomgeving voor studenten in Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant

In een samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) zijn een Zorginnovatiecentrum (ZIC) en een Zorginnovatienetwerk (ZIN) opgericht. In een ZIC en ZIN werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers samen om de best mogelijke zorg te realiseren. Centrum en netwerk zorgen dat theorie en praktijk samenkomen om zodoende de zorg te verbeteren en innoveren. Een ZIC is voornamelijk gericht… Read More

Meer lezen

Opleiden binnen uw organisatie: 0-meting

Het aantal deelnemers aan zorg- en welzijnsopleidingen daalt fors. Daarom heeft het opleiden van (nieuwe) medewerkers een prominente plaats in het actieprogramma. We hanteren (zoals beschreven in actielijn 1) een opleidingsquote van 15% als doelstelling. Om de huidige opleidingscapaciteit in Noord-Brabant in kaart te brengen, doen wij een 0-meting. Op dit moment kunt u geen gegevens invullen omdat er gewerkt wordt aan een nieuw formulier. Om eventuele vragen te beantwoorden, hebben we… Read More

Meer lezen