Actieplan

Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

Om de personeelsvoorziening in de sector te verhogen is het op de eerste plaats nodig de opleidingscapaciteit te verhogen. De meeste zorgorganisaties verrichten al inspanningen op dit gebied, maar een analyse wijst uit dat de opleidingsinspanning…

Lees meer

Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren

In vergelijking met 2012 (instroom in 2012: 11.200 studenten) is de jaarlijkse instroom in opleidingen voor Zorg en Welzijn (mbo en hbo) in Noord-Brabant gedaald met 1.400 studenten. (instroom in 2016: 9.800) Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen…

Lees meer

Actielijn 3: Verhogen van het opleidingsrendement

Jaarlijks starten circa 10.000 studenten in de provincie Noord-Brabant een opleiding in de sector zorg en welzijn. Het percentage van de studenten dat uiteindelijk de opleiding met een diploma afsluiten varieert per opleiding (BOL, BBL, duaal, voltijd) en niveau en ligt tussen de…

Lees meer

Actielijn 4: Vergroten van de opleidingsmogelijkheden

De Zorg verandert en wordt complexer. Voortdurend ontstaan nieuwe functies en aandachtsgebieden. Met nieuwe en aangepaste opleidingen kunnen medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van deze taken. Voor (potentiële) medewerkers…

Lees meer

Actielijn 5: Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

Een belangrijk aspect bij het imago van de sector zorg en welzijn is de aantrekkelijkheid van de werkomgeving en het werkklimaat. Vanwege verschillende oorzaken staan die in de sector…

Lees meer